Live Program Notices

LIVE PROGRAM NOTICE

Sep
15
Tue
2020
Maulana Fazlur Rahman Azmi DB
Sep 15 @ 9:30 pm – 11:00 pm
Sep
16
Wed
2020
Maulana Yunus Patel Saheb RA
Sep 16 @ 1:45 am – 2:30 am
Naat, Nazm, Ashaar & Zikr
Sep 16 @ 3:30 am – 4:00 am
Mufti Ebrahim Desai DB
Sep 16 @ 4:00 am – 5:00 am
Naat, Nazm, Ashaar & Zikr
Sep 16 @ 5:00 am – 5:30 am
Maulana Yunus Patel Saheb RA
Sep 16 @ 5:30 am – 6:30 am
Naat, Nazm, Ashaar & Zikr
Sep 16 @ 6:30 am – 7:00 am
Maulana Yunus Patel Saheb RA
Sep 16 @ 7:00 am – 8:00 am
Naat, Nazm, Ashaar & Zikr
Sep 16 @ 8:00 am – 8:30 am
Maulana Hakeem Muhammed Akhtar Saheb DB
Sep 16 @ 8:30 am – 9:30 am
Naat, Nazm, Ashaar & Zikr
Sep 16 @ 9:30 am – 10:00 am
Morning Duas, Durood & Salaam
Sep 16 @ 10:00 am – 11:00 am
Maulana Dawood Seedat DB
Sep 16 @ 11:00 am – 12:00 pm
Maulana Yunus Patel Saheb RA
Sep 16 @ 12:00 pm – 1:00 pm
Maulana Abdul Hamid Ishaq DB
Sep 16 @ 1:00 pm – 2:00 pm
Mufti Ebrahim Salejee DB
Sep 16 @ 2:00 pm – 3:00 pm
Hazrat Maulana Yunus Patel Saheb RA
Sep 16 @ 4:00 pm – 4:30 pm
Naat, Nazm, Ashaar & Zikr
Sep 16 @ 4:30 pm – 5:00 pm
Umrah & Visiting Baitullah
Sep 16 @ 5:00 pm – 6:00 pm
Maulana Qari Ismaeel Desai DB
Sep 16 @ 6:00 pm – 7:00 pm
Tafseer
Sep 16 @ 7:00 pm – 8:00 pm
Maulana Ebrahim Adam DB
Sep 16 @ 8:00 pm – 9:00 pm
Durood & Salaam
Sep 16 @ 9:00 pm – 9:30 pm
Shaykh Zulfiqar Ahmed DB
Sep 16 @ 9:30 pm – 11:00 pm
Sep
17
Thu
2020
Maulana Yunus Patel Saheb RA
Sep 17 @ 1:00 am – 2:00 am
Maulana Abdul Hamid Ishaq DB
Sep 17 @ 2:00 am – 3:00 am
Shaykh Zulfiqar Ahmed DB
Sep 17 @ 3:00 am – 4:00 am
Mufti Zubair Bhayat DB
Sep 17 @ 4:00 am – 5:00 am
Naat, Nazm, Ashaar & Zikr
Sep 17 @ 5:00 am – 5:30 am
Maulana Yunus Patel Saheb RA
Sep 17 @ 5:30 am – 6:30 am